BIP ePUAP
LOGO

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA OD 13 MAJA NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO


Drodzy Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi  Procedurami bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii, zanim pozostawicie dzieci pod naszą opieką.

1.Procedura bhp
2.Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w okresie stanu epidemii koronowirusa
3.Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu
4.Procedura na wypadek COVID -19

Udostępniamy także do pobrania:
-deklarację  woli  skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania pandemii
Załącznik nr 1

– oświadczenia, które należy wypełnić, zanim pozostawicie  Państwo dzieci pod naszą opieką.
Załącznik nr 2

Wytyczne dla rodziców

Klauzula informacyjna