BIP
LOGO

Zajęcia w przedszkolu

Zajęcia dodatkowe prowadzone są z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci. Czas trwania zajęć z dziećmi w wieku 3 – 4 lat wynosi 15 min, z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – 30 min.

RELIGIA:
PONIEDZIAŁEK: 10.00 – 12.00
ŚRODA : 10.00- 12.00

ZAJĘCIA TANECZNO – UMUZYKALNIAJĄCE
WTOREK: 8.00- 10.30

CZWARTEK: 8.00- 10.30

GIMNASTYKA KOREKCYJNA:
WTOREK:9.15 – 10.45
CZWARTEK: 8.00 – 10.45

Ponadto prowadzone są zajęcia ze specjalistami:

logopedą, 

psychologiem,

pedagogiem,

pedagogiem specjalnym