BIP ePUAP
LOGO

Ramowy rozkład dnia

                     RAMOWY ROZKŁAD DNIA
                            (dzieci młodsze)

6.30 – 7.30

Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne. Planowane sytuacje edukacyjne, praca indywidualna i zespołowa obejmująca różne obszary edukacji przedszkolnej. Opowieść ruchowa.

7.30 – 8.15

Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela.

8.15 – 8.45

Zabawy wspomagające rozwój dziecka. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

8.45 – 9.00

Czynności użyteczno – porządkowe. Przygotowanie
do śniadania.

9.00 – 9.30

Śniadanie. Czynności samoobsługowe, higieniczne
i porządkowe.

9.30 – 10.00

Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego
i programów realizowanych w przedszkolu.

10.00 – 11.45

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym – obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, prace gospodarcze, zabawy ruchowe. Spacery.

11.45 – 12.00

Czynności użyteczno – porządkowe. Przygotowanie
do obiadu.

12.00 – 12.30

Obiad. czynności samoobsługowe, higieniczne
i porządkowe. Przygotowanie do leżakowania.

12.30 – 14.00

Leżakowanie / relaksacja.

14.00 – 14.30

Czynności samoobsługowe, użyteczno – porządkowe. Przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 15.00

Podwieczorek.

15.00 – 16.30

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Zajęcia dodatkowe. Zabawy dydaktyczne, ruchowe, gry stolikowe. Bajkoterapia. Zabawy utrwalające zdobyte wiadomości
i umiejętności. Praca indywidualna z dziećmi. Pobyt
w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy integrujące. Rozchodzenie się dzieci.

 

    RAMOWY ROZKŁAD DNIA
(dzieci starsze)

6.30 – 7.30

Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne. Planowane sytuacje edukacyjne, praca indywidualna
i zespołowa obejmująca różne obszary edukacji przedszkolnej. Opowieść ruchowa.

7.30 – 8.15

Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela.

8.15 – 8.45

Zabawy wspomagające rozwój dziecka. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

8.45 – 9.00

Czynności użyteczno – porządkowe. Przygotowanie
do śniadania.

9.00 – 9.30

Śniadanie. Czynności samoobsługowe, higieniczne
i porządkowe.

9.30 – 10.30

Realizacja zadań edukacyjnych wynikających
z podstawy programowej wychowania przedszkolnego
i programów realizowanych w przedszkolu.

10.30 – 11.45

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym – obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, prace gospodarcze, zabawy ruchowe. Spacery.

11.45 – 12.00

Czynności użyteczno – porządkowe. Przygotowanie
do obiadu.

12.00 – 12.30

Obiad. Czynności samoobsługowe, higieniczne
i porządkowe.

12.30 – 13.00

Relaksacja.

13.00 – 14.15

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

14.15 – 14.30

Czynności samoobsługowe, użyteczno – porządkowe. Przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 15.00

Podwieczorek.

15.00 – 16.30

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Zajęcia dodatkowe. Zabawy dydaktyczne, ruchowe, gry stolikowe. Bajkoterapia. Zabawy utrwalające zdobyte wiadomości i umiejętności. Praca indywidualna z dziećmi. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy integrujące. Rozchodzenie się dzieci.