Projekty i programy

Projekty, w których nasze przedszkole bierze udział w roku szkolnym 2019-20

1. Tydzień Patrona- projekt popularyzujący życie i twórczość patrona przedszkola -Juliana Tuwima.

2. Tydzień małego patrioty.

3. Kubusiowi Przyjaciele Natury, dzięki któremu uczymy się dbać o środowisko naturalne, a także poznajemy zasady właściwego odżywiania i korzyści płynące z aktywnego wypoczynku i  ruchu.