BIP ePUAP
LOGO

Projekty i programy

Projekty i programy, w których nasze przedszkole bierze udział w roku szkolnym 2021-22

1. Tydzień Patrona projekt popularyzujący życie i twórczość patrona przedszkola -Juliana Tuwima.

2. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny  Piękna Nasza Polska Cała. Głównym celem projektu jest  kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski.

3. Kubusiowi Przyjaciele Natury, dzięki któremu uczymy się dbać o środowisko naturalne, a także poznajemy zasady właściwego odżywiania i korzyści płynące z aktywnego wypoczynku i  ruchu.

4. Uczymy dzieci programować inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci.

5. Program  Mamo, tato wolę wodę– którego celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

6. Międzynarodowy Projekt edukacyjny Z kulturą mi do twarzy, którego celem jest wprowadzanie dzieci w świat wartości, w tym patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi, wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, poczucia godności własnej osoby i szacunku dla innych osób. /6-latki/

7. Tydzień Bajek Polskich- w tym roku Tydzień Legend Polskich– poznanie zabytków i  legend, dotyczących naszych polskich największych miast: Zakopanego, Krakowa, Torunia, Poznania, Warszawy, Gdańska. /6-latki/

8. Czyściochowa Akademia- program edukacyjny, którego celem jest kształtowanie i utrwalanie dobrych nawyków higienicznych wśród najmłodszych.