Rekrutacja

Dyrektor Przedszkola Publicznego informuje, że od dnia 30 marca 2020r. wznowiona zostaje rekrutacja do Przedszkola Publicznego im. Juliana Tuwima w Kowali.

Poniżej harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz

 Wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-Przedszkola

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IM. JULIANA TUWIMA W KOWALI
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 30 marca 2020r.

do 10 kwietnia 2020r.

od 25 maja 2020r.

do 29 maja 2020r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 kwietnia 2020r.

do 22 kwietnia 2020r.

od 01 czerwca 2020r.

do 04 czerwca 2020r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

do 24 kwietnia 2020r.

do 5 maja 2020r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 28 kwietnia 2020r.

12 czerwca 2020r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 30 kwietnia 2020 r.

15 czerwca 2020r.


WAŻNE!!!

Ze względu na obostrzenia dotyczące przemieszczania się od dnia 25 marca 2020r. do 11 kwietnia 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa wnioski rekrutacyjne należy składać  drogą elektroniczną  w następujący sposób:
1.Wniosek należy pobrać ze strony przedszkola REKRUTACJA/Rekrutacja 2020/2021 wydrukować, wypełnić i podpisać.
2. Zrobić skan / zdjęcie wniosku  i wraz ze skanami/ zdjęciami załączników przesłać  na adres: przedszkole@przedszkolekowala.pl w terminie od 30 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020 roku do godz.15.00.

Pozostałe formalności związane z rekrutacją uzupełniane będą po przywróceniu działalności placówek oświatowych o czym będę Państwa informować na stronie przedszkola. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 48 610 17 26

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i wzajemną życzliwość.