BIP
LOGO

NASZA KADRA

 • Dyrektor Przedszkola – mgr Justyna Fabisiak– nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: zarządzanie w oświacie, język polski, język angielski, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, bibliotekoznawstwo, wychowanie do życia w rodzinie, oligofrenopedagogika
 • mgr Anna Bąk – nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
 • mgr Agnieszka Białczak– nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: nauczanie zintegrowane, wychowanie przedszkolne, gimnastyka korekcyjna
 • mgr Luiza Jelonek– nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie przedszkolne,  plastyka, zarządzanie i marketing
 • lic. Martyna Jóźwik  – nauczyciel początkujący, kwalifikacje: pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • mgr Ludwika Kruk – nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, sztuka, pedagogika lecznicza
 • mgr Andrzej Krzyczkowski– nauczyciel kontraktowy, zajęcia taneczno – umuzykalniające, kwalifikacje: wychowanie muzyczne
 • mgr Sylwia Michalczewska – nauczyciel kontraktowy, logopeda, kwalifikacje: administracja, logopedia, neurologopedia
 • mgr Ewa Ozga – nauczyciel początkujący, kwalifikacje: pedagogika ogólna i pedagogika przedszkolna, pedagogika-profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • siostra Pauletta – nauczyciel mianowany, katecheta, kwalifikacje: katechetyka
 • mgr Anna Pijarska – nauczyciel dyplomowany kwalifikacje: terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo-medialną, biblioterapia
 • mgr Iwona Piotrowska – nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: nauczanie początkowe, wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika lecznicza, informatyka, zarządzanie oświatą
 • mgr Ewelina Piwońska– nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
 • mgr Joanna Porębska – nauczyciel początkujący, kwalifikacje: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjna
 • mgr Wiesława Rzepecka– nauczyciel dyplomowany, gimnastyka korekcyjna, kwalifikacje: nauczanie początkowe, wychowanie fizyczne, zdrowotne i korektywa
 • mgr Agnieszka Siczek– nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: psychologia
 • mgr Joanna Skorża – nauczyciel początkujący kwalifikacje: filologia angielska nauczycielska, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • mgr Agnieszka Zaręba nauczyciel mianowany, kwalifikacje: pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, pedagogika korekcyjna, integracja sensoryczna- diagnoza i terapia, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Nauczyciele ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje, biorą udział w szkoleniach, warsztatach i kursach.