KADRA

 • mgr Justyna Fabisiak – Dyrektor Przedszkola – nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: zarządzanie w oświacie, język polski, język angielski, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, bibliotekoznawstwo, wychowanie do życia w rodzinie, oligofrenopedagogika
 • mgr Luiza Jelonek– nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie przedszkolne,  plastyka, zarządzanie i marketing
 • mgr Agnieszka Białczak– nauczyciel mianowany, kwalifikacje: nauczanie zintegrowane, wychowanie przedszkolne, gimnastyka korekcyjna
 • mgr Ludwika Kruk – nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, sztuka, pedagogika lecznicza
 • mgr Małgorzata Cebula– nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe.
 • mgr Iwona Piotrowska – nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: nauczanie początkowe, wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika lecznicza, informatyka, zarządzanie oświatą.
 • mgr Anna Bąk – nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
 • mgr Ewelina Piwońska– nauczyciel mianowany, kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
 • mgr Sylwia Michalczewska – nauczyciel stażysta, logopeda, kwalifikacje: administracja, logopedia, neurologopedia
 • mgr Agnieszka Mastej– nauczyciel kontraktowy; katecheta, kwalifikacje: religia
 • mgr Martyna Mikulska– nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: język angielski.
 • mgr Agnieszka Siczek– nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: psychologia
 • mgr Marek Zdyb– nauczyciel dyplomowany, zajęcia taneczno – umuzykalniające, kwalifikacje: muzyka
 • mgr Agnieszka Zaręba- nauczyciel mianowany, kwalifikacje: pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, pedagogika korekcyjna
 • mgr Wiesława Rzepecka– nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: nauczanie początkowe, nauczanie wychowania fizycznego, zdrowotnego i korektywy.

Nauczyciele ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje, biorą udział w szkoleniach, warsztatach i kursach.