BIP
LOGO

KADRA

 • mgr Justyna Fabisiak – Dyrektor Przedszkola – nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: zarządzanie w oświacie, język polski, język angielski, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, bibliotekoznawstwo, wychowanie do życia w rodzinie, oligofrenopedagogika
 • mgr Luiza Jelonek– nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie przedszkolne,  plastyka, zarządzanie i marketing
 • mgr Agnieszka Białczak– nauczyciel mianowany, kwalifikacje: nauczanie zintegrowane, wychowanie przedszkolne, gimnastyka korekcyjna
 • mgr Ludwika Kruk – nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, sztuka, pedagogika lecznicza
 • mgr Małgorzata Cebula– nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe.
 • mgr Iwona Piotrowska – nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: nauczanie początkowe, wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika lecznicza, informatyka, zarządzanie oświatą.
 • mgr Anna Bąk – nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
 • mgr Ewelina Piwońska– nauczyciel mianowany, kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
 • mgr Sylwia Michalczewska – nauczyciel kontraktowy, logopeda, kwalifikacje: administracja, logopedia, neurologopedia
 • mgr Agnieszka Mastej– nauczyciel kontraktowy; katecheta, kwalifikacje: katechetyka
 • mgr Ilona Bińkowska– nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, integralna edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • mgr Agnieszka Siczek– nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje: psychologia
 • mgr Andrzej Krzyczkowski– nauczyciel kontraktowy, zajęcia taneczno – umuzykalniające, kwalifikacje: wychowanie muzyczne
 • mgr Agnieszka Zaręba- nauczyciel mianowany, kwalifikacje: pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, pedagogika korekcyjna, integracja sensoryczna- diagnoza i terapia
 • mgr Wiesława Rzepecka– nauczyciel dyplomowany, gimnastyka korekcyjna, kwalifikacje: nauczanie początkowe, wychowanie fizyczne, zdrowotne i korektywa
 • mgr Paulina Kołtunowicz nauczyciel kontraktowy, kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika społeczna i terapia psychologiczno- pedagogiczna, oligofrenopedagogika z terapią autyzmu

Nauczyciele ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje, biorą udział w szkoleniach, warsztatach i kursach.