Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE DZIECI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Ubezpieczyciel: InterRisk TU S.A Vienna Insurance Group
Numer polisy: EDU-A/P 071677
Indywidualny opiekun: Katarzyna Bazuń 536 306 442

zakres ubezpieczenia

opłacanie składki

druk zgłoszenia roszczenia

kontakt do opiekuna