BIP
LOGO

Rada Rodziców

NR KONTA RADY RODZICÓW–  65 9147 0009 0020 5157 5005 0102

Przewodnicząca Rady Rodziców: Pani Aneta Kamińska

Skarbnik: Pani Iwona Fit

Sekretarz: Pani Marta Stępień

___________________________________________________________________________________________________________________