Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców: Pani Ewa Podrygała

Zastępca przewodniczącej: Pani Agnieszka Delikat

Skarbnik: Pani Katarzyna Kręcisz

___________________________________________________________________________________________________________________


Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 07.11.2019 r. /czwartek/ o godz. 16.00.

Przewodnicząca RR Ewa Podrygła