BIP
LOGO

Rada Rodziców

NR KONTA RADY RODZICÓW–  76 9150 0009 0013 9370 2000 0010

Przewodniczący Rady Rodziców: Pan Rafał Stempień

Skarbnik: Pani Justyna Machnio

Sekretarz: Pani Aleksandra Wolska – Spadło

___________________________________________________________________________________________________________________