BIP
LOGO

Rada Rodziców

NR KONTA RADY RODZICÓW-  76 9150 0009 0013 9370 2000 0010

Przewodnicząca Rady Rodziców: 

Zastępca przewodniczącej

Skarbnik:

___________________________________________________________________________________________________________________


Zebranie Rady Rodziców odbędzie się