BIP ePUAP
LOGO

DYŻUR WAKACYJNY

UWAGA RODZICE!
Zgodnie z Zarządzeniem  NR 9.2020 Wójta Gminy Kowala z dnia 03 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kowala w roku szkolnym 20219/2020 Przedszkole Publiczne im. Juliana Tuwima w Kowali zapewnia dzieciom uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola zajęcia opiekuńcze w terminie od 29 czerwca 2020 od 27 lipca 2020 roku. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin i pracowników przedszkola placówka będzie funkcjonować w dotychczasowym reżimie sanitarnym  zgodnie z wytycznymi GIS, PIS oraz Procedurami bezpieczeństwa   na terenie placówki w okresie pandemii. Na dyżur wakacyjny ze względu na stan pandemii przyjmowane będą dzieci obojga czynnie pracujących rodziców/opiekunów prawnych, którzy w żaden sposób nie mogą zapewnić dziecku opieki.
W  związku z powyższym w okresie od 15 czerwca 2020 roku do 19 czerwca 2020 roku przyjmowane będą zgłoszenia na okres wakacyjny. Wypełnione i podpisane dokumenty, tj.: deklarację, oświadczenie i upoważnienie do odbioru dziecka należy przesłać na adres dyrektor@przedszkolekowala.pl do dnia 19 czerwca 2020 roku do godz. 13.00. Wszelkie informacje dotyczące pracy przedszkola podczas dyżuru wakacyjnego otrzymacie Państwo drogą mailową lub telefoniczną do dnia 24 czerwca 2020 roku. W sytuacjach wątpliwych proszę o kontakt 48 610 17 26  dyrektor@przedszkolekowala.pl

mgr Justyna Fabisiak
Dyrektor  Przedszkola Publicznego im. Juliana Tuwima w Kowali

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Deklaracja zapisu dziecka na dyżur wakacyjny

Oświadczenie rodzica

Upoważnienie do odbioru dziecka