BIP ePUAP
LOGO

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

W naszym przedszkolu odbyły się zajęcia adaptacyjne dla nowoprzyjętych  dzieci. Celem zajęć było eliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej oraz zapoznanie dzieci z pomieszczeniami przedszkola  i  nauczycielami. Wspólne zabawy adaptacyjne pozwolą na zmniejszenie lęku dziecka wobec przedszkola, nieznanych w nim osób i pomieszczeń. Oswojenie niepokoju przed nieznanym to olbrzymi krok naprzód. Zajęcia miały również na celu usamodzielnienie dziecka, wzmocnienie poczucia własnej wartości i pokazanie mu, ile radości daje wspólna zabawa z rówieśnikami i panią nauczycielką.