BIP ePUAP
LOGO

Z KULTURĄ MI DO TWARZY- MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

Grupa V Mądre Sowy przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Z kulturą mi do twarzy. Główne cele projektu to:

  • promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
  • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
  • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
  • wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
  • kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
  • kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,
  • zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
  • współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki

Koordynatorem działań w placówce jest p. Iwona Piotrowska.

Dziś zrealizowaliśmy zadanie 13 z modułu I- W krainie muz- Teatr lalek. Wykonaliśmy kukiełki z wykorzystaniem warzyw, a potem bawiliśmy się w teatr, oczywiście jarzynowy.