BIP ePUAP
LOGO

WYNIKI REKRUTACJI

Szanowni Państwo!
W poniższych załącznikach znajdują się wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Załącznik 1:

Lista kandydatów przyjętych

Załącznik 2:

Lista kandydatów nieprzyjętych