BIP ePUAP
LOGO

WYNIKI REKRUTACJI

Drodzy Rodzice,

Poniżej w plikach do pobrania zostały zamieszczone listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Dziecko zakwalifikowane do przedszkola nie oznacza, że dziecko jest przyjęte do przedszkola. W związku
z tym rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola od dnia 11 kwietnia do dnia 13 kwietnia 2023roku do godz. 15.00.

Druk dostępny w załącznikach poniżej.

            BRAK PISEMNEGO POTWIERDZENIA W WYZNACZONYM
TERMINIE
JEST JEDNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ
W DALSZYM PROCESIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.

Lista kandydatów zakwalifikowanych.

Lista kandydatów niezakwalifikowanych.

Potwierdzenie woli przyjecia dziecka do przedszkola.