Smerfy

Tematy miesięczne

Zadania wychowawczo – opiekuńcze

Galeria grupy

Piosenki i wierszyki

 

Nauczyciele: mgr I.Piotrowska, mgr A. Zaręba
Kontakt – adresy mailowe
i.piotrowska@przedszkolekowala.pl
psycholog@przedszkolekowala.pl
logopeda@przedszkolekowala.pl
rytmika@przedszkolekowala.pl
j.angielski@przedszkolekowala.pl
religia@przedszkolekowala.pl

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
Drodzy Rodzice!
w ramach pracy zdalnej zapraszamy  do konsultacji mailowych z psychologiem psycholog@przedszkolekowala.pl
w każdy poniedziałek w godz. 13.00 – 16.00.