BIP ePUAP
LOGO

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Drodzy Rodzice!

Niebawem skończą się wakacje. Wszyscy z niecierpliwością przysłuchujemy się i przypatrujemy komunikatom oraz dynamicznym zmianom, jakie następują
w związku z COVID 19. Na dzień dzisiejszy ( tj. 25 sierpnia 2020r. ) przedszkola mogą kontynuować działalność na podstawie wytycznych GIS, MEN i MZ z dnia 2 lipca 2020r. W związku z tym nadal obowiązuje reżim sanitarny i obostrzenia z nim związane.
Przygotowując się do nowego roku szkolnego, rozpoczęliśmy już wdrażanie nowych procedur, które pomogą nam w spełnieniu wszystkich wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej a dzieciom w stopniowym przyzwyczajeniu się do nowych zaleceń.W związku z tym przekazuję najważniejsze komunikaty dotyczące rozpoczęcia i organizacji nowego roku szkolnego.

Rok szkolny rozpoczyna się we wtorek 1 września 2020r. Przedszkole będzie czynne w godzinach 6:30-16:30.

Rodzice nie wchodzą na teren przedszkola. Wyjątek stanowi wejście na teren placówki  rodziców z dziećmi nowoprzyjętymi oraz  w celu załatwienia spraw u  dyrektora. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce oraz posiadać zakryte usta i nos. Przy oczekiwaniu w kolejce należy zachować bezpieczną odległość.

W związku z powyższym od godz.6.30:

– dzieci 4, 5 i 6 – letnie po zmierzeniu temperatury przejmowane są od rodzica przez dyżurującego pracownika, który pomoże dziecku w czynnościach samoobsługowych w szatni i zaprowadzi do odpowiedniej sali,

– Rodzic z dzieckiem 3 – letnim kieruje się do szatni, rozbiera dziecko i przekazuje do odpowiedniej grupy. Rodzic zobowiązany jest do osłonięcia nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m,

– Rodzic z placówki wychodzi wyjściem bocznym (ewakuacyjnym).

Ta sama zasada obowiązuje podczas odbioru dziecka z placówki.

Za utrudnienia przepraszamy, ale wszystko to ma służyć bezpieczeństwu nas wszystkich !

Ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna, a przepisy zmieniają się z dnia na dzień, proszę o uważne śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej .
Proszę pamiętać, że do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe (bez kataru, kaszlu, temperatury, itp ).

Zebrania z rodzicami będą organizowane na początku września.

Na ostatni tydzień wakacji życzę dużo słońca i zdrowia 🙂

Z uśmiechami
mgr Justyna Fabisiak
Dyrektor Przedszkola Publicznego
im. Juliana Tuwima w Kowali