BIP ePUAP
LOGO

RODZICU, ZAPOZNAJ SIĘ Z ORGANIZACJĄ PRACY PRZEDSZKOLA

DRODZY RODZICE,

1 września już za nami.  Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Mamy nadzieję, że uda nam się w szybkim czasie powrócić do normalności.

Jednak na chwilę obecną pozostaje niepewność związana z rozwojem sytuacji pandemii w naszym kraju. Zadbamy o Państwa dzieci najlepiej jak potrafimy, aby czuły się w przedszkolu dobrze i chętnie do niego przychodziły.

Żeby to wszystko się udało  potrzebna jest wzajemna współpraca i zrozumienie, które w obecnych czasach są chyba najważniejsze. Poniżej przedstawiamy kilka rozwiązań, które w obecnej sytuacji będą miały zastosowanie:

  • Rozumiemy , że część z Państwa ze względu na zagrożenia koronawirusem i fakt, że są w stanie zapewnić dzieciom opiekę w domu, nie będzie posyłać córki, czy syna do przedszkola. Prosimy o informację o takiej decyzji.  Rodzic zobowiązany jest zgłaszać  telefonicznie lub  na adres   e-mail  przedszkola  do godz. 8.00  każdą absencję dziecka  w przedszkolu.
  • Zawiadamiamy również, że zgodnie z wytycznymi przeciwepidemiologicznymi : do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych, oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  Dzieci mogą być przyprowadzane do placówki i z niej odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych .
  • Informujemy, że z uwagi na zastosowanie wytycznych GIS zaleca się przebywanie dzieci  w wyznaczonych grupach i  salach.W naszym przedszkolu będzie to możliwe w godzinach od 6.30 do 16.30. (6.30 -7.30,15.30-16.30 zbieranie i rozchodzenie się dzieci w grupie łączonej). Rekomendujemy przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy grup z zachowaniem procedur obowiązujących w przedszkolu.
  • Prosimy również o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa
    https://www.przedszkolekowala.pl/wp-content/uploads/2020/09/1.Procedury.doc
  • https://www.przedszkolekowala.pl/wp-content/uploads/2020/09/Aneks-nr-1-Dyrektora-Przedszkola-Publicznego-im.-Juliana-Tuwima-w-Kowali-z-dniaa-27.08.-2020r.-do-Zarz%C4%85dzenia-Nr-3-2020-z-dnia-.doc

 

 

Dziękujemy za zrozumienie

Dyrektor i pracownicy Przedszkola