BIP ePUAP
LOGO

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Dyrektor Przedszkola Publicznego im. Juliana Tuwima w Kowali informuje, że  z dniem 20 kwietnia 2021 roku rozpoczyna rekrutację uzupełniającą  na rok 2021/2022 na 2 wolne miejsca. Poniżej czynności rekrutacyjne i terminy w postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty do pobrania.

Lp. Czynności rekrutacyjne Termin w  postępowaniu
uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków
i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Od 20 kwietnia 2021 r.
do 30 kwietnia 2021r.
do godz. 15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Od 04 maja 2021 r.
do 06 maja 2021r.
do godz. 15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
11 maja 2021r.
do godz. 15.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Od 14 maja 2021 r.
do 17 maja 2021r.
do godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów nieprzyjętych 19 maja
do godz. 15.00 

Pliki do pobrania:
Rekrutacja uzupełniająca WNIOSEK-O-PRZYJECIE-DZIECKA-DO-PRZEDSZKOLA-PUBLICZNEGO-IM.-JULIANA-TUWIMA-2021-2022
OŚWIADCZENIA 2021 – 2022
POTWIERDZENIE WOLI