BIP ePUAP
LOGO

PRZYSZŁA JESIEŃ- KODOWANIE NA DYWANIE

Po czym poznać, że już jesień…jakie sygnały wysyła do nas przyroda, jak zmienia się park, las i ogród
u progu jesieni? Odpowiedzi na te pytania szukają przedszkolaki podczas zajęć z wykorzystaniem kodowania. Rozwijają kompetencje kluczowe (umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe
podejście do stawianych problemów), rozwijają myślenie przyczynowo- skutkowe, umiejętność skupiania uwagi i słuchania ze zrozumieniem. A ile przy tym zabawy i radości. To przecież najważniejsze.

Iwona Piotrowska