BIP
LOGO

PROJEKT MY I WY. RAZEM! ZREALIZOWANY DZIĘKI FUNDACJI ORLEN DAR SERCA.

Dobiegł końca projekt zrealizowany dzięki Fundacji Orlen Dar Serca. Nasze Przedszkole wzięło udział w programie „Moje miejsce na Ziemi” otrzymując grant na realizację projektu My i Wy. Razem! Celem projektu było stworzenie sieci współpracy pomiędzy Przedszkolem a Klubem Seniora. W ramach działania przeprowadzone zostały zajęcia mające na celu integrację międzypokoleniową. Projekt wzmocnił lokalne więzi społeczne z uwzględnieniem zachowania dziedzictwa historycznego pomiędzy dwoma na pozór tak odrębnymi grupami społecznymi. W przedszkolu odbył się turniej gier planszowych, zajęcia warsztatowe „zabawy dawniej i dziś”, czytanie bajek „Bajki naszych dziadków”.Poprzez opowieści babć i dziadków dzieci poznawały historię naszej miejscowości a efektem była wystawa prac plastycznych. Uczestnicy brali udział w zajęciach wokalnych i tanecznych, część swoich umiejętności zaprezentowali na Gminnym Dniu Dziecka. Mimo pozornych różnic pokoleń, dzięki realizacji projektu ulepszamy nasze miejsce na ziemi, nasz mały świat.