BIP ePUAP
LOGO

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

Nasze przedszkole bierze udział w kolejnej edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,, Piękna Nasza Polska Cała”. Organizatorem projektu jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, a autorką- Ludmiła Fabiszewska. Cele projektu:

* kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, szacunku do własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, uwrażliwienie na historię i tradycje Polski, dostrzeganie wartości dorobku polskiej nauki i kultury,

* uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,

* budzenie poczucia empatii wobec innych ludzi, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych i niesienia pomocy.

Koordynatorem projektu w przedszkolu jest pani Iwona Piotrowska.