BIP ePUAP
LOGO

POKAŻ MALUSZKU, JAK TUPIESZ NÓŻKĄ CZYLI RYTMICZNY KWADRANS MUZYCZNY

Głównym celem programu jest rozwój wrażliwości muzycznej dzieci, przygotowanie do nauki poprawnego śpiewania i słuchania muzyki. Zajęcia bazują na piosence i na niej oparte są zabawy i ćwiczenia słuchowo- ruchowe. Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i przygotowują dziecko do dalszego etapu edukacji. Program polega na przeprowadzeniu zajęć rytmicznych, w oparciu o przesłane przez organizatora materiały. W programie przewidzianych jest 10 zadań do wykonania, /jedno zadanie na miesiąc/.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o metodę Emila Jacueza – Dalcroze a, metodę pedagogiczno- artystyczną, której celem jest poszukiwanie drogi do muzyki poprzez różnego rodzaju działania twórcze, ćwiczenia słuchowe, głosowe, ruchowe. Na zajęciach wykorzystywana jest również metoda aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss marsze, tupanki, klaskanki – autorski program K. Czajkowskiej  oraz muzyczne inspiracje wg Marii Zofii Tomaszewskiej. Autorkami programu są: Maria Zofia Tomaszewska- EDUMUZ  oraz Katarzyna Czajkowska-DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA AKADEMIA ARTYSTYCZNA– Kaprys.

Program realizuje grupa I Krasnoludki.