BIP ePUAP
LOGO

MATEMATYKA NIE JEST TRUDNA, ANI NUDNA!

W naszym przedszkolu rozwijamy kompetencje matematyczne. Matematyczne działania przyjęły formę nauki przez zabawę, dzięki której możliwe jest osiągnięcie zaplanowanych celów. Głównym zamiarem działań przedszkola jest podniesienie poziomu kompetencji matematyczno – logicznych dzieci, rozwój logicznego myślenia, kodowania,wykształcenie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi. Przedszkolaki maja okazję zobaczyć jak w ciekawy sposób można bawić się matematyką, a przy tym uczyć się, zdobywać nowe umiejętności, rozwijać matematyczną wyobraźnię.