BIP ePUAP
LOGO

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IM. JULIANA TUWIMA W KOWALI

Komisja rekrutacyjna, po weryfikacji wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych oraz listę kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji rodzice (opiekunowie prawni) kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola od 06.04.2021r. do 15.04.2021r. do godz.15.00 potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia.