BIP
LOGO

KODOWANIE TO DLA PRZEDSZKOLAKÓW WYZWANIE

Pierwsze zajęcia z kodowania to ,,metoda kropkwania”.

Drugie zajęcia z kodowania to ,,metoda przemieszczania”.

Trzecie zajęcia z  kodowania to darów jesieni poszukiwania.