BIP ePUAP
LOGO

IV edycja Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”

Nasza placówka bierze udział w IV edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,, Z kulturą mi do twarzy”. Głównym celem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie (sztuka, kultura lokalna, społeczna, kultura słowa i kultura innych narodów).

Cele szczegółowe:

– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno – rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką – współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym

– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm

– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych

– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku

– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie

– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki

Projekt jest zgodny z Podstawą Programową oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/24 (punkt 1, 2, 4, 6, 8, 10)

Organizator:

Przedszkole Niepubliczne Piastuś w Inowrocławiu