BIP ePUAP
LOGO

BATERIE ZBIERAMY WSPÓLNIE O ŚRODOWISKO DBAMY

Nasze Przedszkole już po raz kolejny bierze udział w ZBIÓRCE ZUŻYTYCH BATERII.  Dzieci doskonale wiedzą, że baterie to niebezpieczny odpad, który zagraża środowisku przyrodniczemu. Dodatkowo prowadząc zbiórkę baterii wpajamy naszym młodym ekologom zasady segregacji oraz recyklingu.
Zachęcamy wszystkich Rodziców, aby w trosce o środowisko naturalne aktywnie  włączyli się w zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, zorganizowaną przez nasze Przedszkole we współpracy z REBA Organizacja Odzysku S.A.

Co to są baterie i dlaczego należą do odpadów niebezpiecznych?
Baterie to potoczna nazwa ogniw galwanicznych nieodnawialnych używanych tylko raz. Są też ogniwa galwaniczne czyli akumulatory, które można ponownie naładować. Ogniwa galwaniczne powodują zamianę energii chemicznej na elektryczną umożliwiając działanie przenośnych urządzeń takich jak: zegarek, latarka, telefon komórkowy czy aparat fotograficzny. Niestety zawierają one w swoim składzie metale ciężkie takie jak: kadm, rtęć, nikiel, lit, cynk, mangan. Po zużyciu ogniwa galwaniczne stają się odpadem niebezpiecznym. Wyrzucone do kosza na śmieci, do lasu lub na łąkę powodują skażenie gleby i wody, a następnie choroby u ludzi.
Dlaczego zużyte baterie należy składować oddzielnie?
Wszystkie zużyte baterie zebrane selektywnie poddawane są recyklingowi dzięki czemu:
-zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska
-odzyskuje się wiele cennych surowców np. cynk
-zmniejsza się ilość odpadów na wysypisku śmieci

Zachęcamy Państwa serdecznie do włączenia się w zbiórkę!