BIP ePUAP
LOGO

Akcja Rekrutacja!

Informujemy, że od dnia 04.03.2024 roku rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2024/2025.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej wypełnić drukowanymi literami lub elektronicznie i złożyć do dnia 18.03.2024r. do godz. 15.00 w sekretariacie przedszkola.
Zgodnie z art. 153 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola ( oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej)
w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

WNIOSEK-O-PRZYJECIE-DZIECKA-DO-PRZEDSZKOLA-PUBLICZNEGO-IM.-JULIANA-TUWIMA-2024-2025 (1)