BIP ePUAP
LOGO

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ


Szanowni Rodzice,

sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, jest nietypowa dla nas wszystkich. Wspólnie musimy zmierzyć się z tym, co aktualnie się dzieje. Musimy zastosować optymalne środki ostrożności, byśmy wszyscy zdrowi wrócili do normalnego życia. W okresie od dnia 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust.1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od środy 25 marca 2020 roku  pracujemy według miesięcznych planów pracy i obowiązującej tematyki za pośrednictwem naszej strony przedszkolnej i poszczególnych ,,okienek” grup. W związku z wydłużeniem zamknięcia przedszkola do 10 kwietnia 2020  projekt organizacji procesu zdalnego nauczania:

1.Kształcenie na odległość jest obowiązkowe.

2.W procesie kształcenia na odległość priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków.

3.Koordynatorem kształcenia na odległość jest Dyrektor Przedszkola dyrektor@przedszkolekowala.pl

4. Nauczyciele opracowują tygodniowy zakres treści nauczania/ Tygodniowy plan pracy/ i przesyłają go Dyrektorowi Przedszkola na tydzień przed jego realizacją.

5. Nauczyciele codziennie przekazują materiał na stronę przedszkola do poszczególnych okienek grup / Zakładka: ,,Zadania opiekuńczo – wychowawcze”/.

6.Nauczyciele przekazują wychowankom materiał do opracowania zgodnie z treściami zawartymi w podstawie programowej, Tygodniowym planem pracy oraz dostosowują treści edukacyjne do indywidualnych możliwości wychowanków, uwzględniając informacje zwrotne przekazywane przez rodziców.

            Poniżej, zgodnie z rekomendacją MEN, umieszczamy informacje, jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza przedszkolem.

  • Nauka to nie tylko obowiązek, to także przyjemność. Dzieci lubią poznawać nowe rzeczy, odnosić sukcesy Spróbujcie zachęcić swoje dziecko, by codziennie poświęcało czas na naukę – tak jakby było w przedszkolu /wykorzystujcie przesyłane materiały/

  • Zamieńcie naukę w zabawę, by zachęcić dziecko do działania. Nauka pozbawiona cech zabawy, szybko może stać się przykrym obowiązkiem. / eksperymentujcie, twórzcie /

  • Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem o celowości ,,nauki zdalnej”.

 

         Rodzicu – prosimy Cię o pomoc. Ty jesteś teraz najbliżej swojego dziecka. Bądź też wsparciem dla swojej pociechy. Pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się do nauczyciela z danym problemem. Zrobimy wszystko, by go rozwiązać.

 

             Nikt z nas nie wie tak naprawdę ile czasu przyjdzie nam pracować w zmienionych warunkach, dlatego prosimy Państwa o cierpliwość, wyrozumiałość i wzajemną życzliwość. Jesteśmy Państwu wdzięczni za wysiłek, który już włożyliście w pracę w tych trudnych warunkach i za ten, który przyjdzie nam wspólnie wnieść w najbliższych dniach, tygodniach.

 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne
Przedszkola Publicznego
im. Juliana Tuwima

w Kowali

 

Do szybkiego spotkania w przedszkolu!