BIP ePUAP
LOGO

KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IM. JULIANA TUWIMA W KOWALI

KOMUNIKAT

Dyrektora Przedszkola Publicznego im. Juliana Tuwima w Kowali

        Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 12 marca do 25 marca 2020 r., zostają zawieszone zajęcia
w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych,  z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy – to znaczy 
w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,
a jedynie zajęcia opiekuńcze.

Od poniedziałku, 16 marca  do 25 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.

Dzięki tzw. specustawie – specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce
z epidemią korona wirusa  rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

 

Drodzy Rodzice,
 osobom, które będą opiekować się dzieckiem, należy przekazać podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny.

 

Należy również rygorystycznie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają dzieci oraz śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przekazywane przez dyrektora przedszkola. 

                                                                            Dyrektor
Przedszkola Publicznego im. Juliana Tuwima
w Kowali