BIP
LOGO

DEKLARACJE KONTYNUOWANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI OBECNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA 

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne  nie biorą udziału w rekrutacji.

Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola, wyrażający chęć kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu, zobowiązani są do złożenia „Deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego” w terminie od 09.03.2020 roku do 13.03.2020 roku do godz. 13.00

Deklarację kontynuacji  można pobrać ze strony internetowej oraz w sekretariacie przedszkola.Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do przedszkola do dnia 13.03.2020 roku.

Deklaracja-kontynuowania-wychowania-przedszkolnego-

Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego im. Juliana Tuwima w Kowali  zostanie podany w dniu 16 marca 2020 roku.

http://www.kowala.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=5&dzialy=5&akcja=artykul&artykul=3814