BIP ePUAP
LOGO

13 MAJA 2020R. PLANOWANE OTWARCIE PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W KOWALI

Drodzy Rodzice!

W związku z przygotowaniami do otwarcia Przedszkola Publicznego im. Juliana Tuwima w Kowali, które planowane jest na 13 maja 2020r. (środa) zwracamy się z prośbą , aby Ci z  Państwa, którzy są zainteresowani powrotem dzieci do przedszkola, zadeklarowali swój akces. Na Państwa decyzje czekamy do dnia 11 maja 2020 r.( poniedziałek ) do godz. 12.00.

W informacji prosimy zawrzeć:
– imię i nazwisko dziecka
– dane kontaktowe rodzica/ opiekuna prawnego ( nr tel.)

Informacje-deklaracje rodziców/opiekunów prosimy wysłać drogą elektroniczną na adres: dyrektor@przedszkolekowala.pl

Nie powracamy do normalnego funkcjonowania. Zajęcia będą miały charakter opiekuńczy.
Poniżej prezentujemy wytyczne przekazane przez Ministra Edukacji Narodowej zalecane przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Rodzicu:
•       Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
•       Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do przedszkola i drogi powrotnej.
•       Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe- bez objawów chorobowych.
•       Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie  lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie zostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
•       Wyjaśnij, aby dziecko nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, zabawek.
•       Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie.
•       Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację i dobry przykład.

Pamiętajcie Państwo, że to od Was zależy czy chcecie przyprowadzić dziecko do przedszkola czy nie. Jeśli macie jakiekolwiek obawy przed taką decyzją to przypominamy  o możliwości pobierania zasiłku do dnia 24.05.2020r.

Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo drogą e-mailową lub telefoniczną na wskazany w zgłoszeniu adres internetowy/nr telefonu,do dnia 12 maja 2020 r. do godz. 15.00.

Pliki do pobrania

Wytyczne_GIS_dla_żłobków_i_przedszkoli