BIP ePUAP
LOGO

DYŻUR WAKACYJNY – WAŻNA INFORMACJA


Szanowni Rodzice!
Przypominamy Państwu o obowiązującym prawie wynikającym  z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502), zgodnie z którym „Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.”

W myśl wyżej wymienionego zapisu na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców oraz w porozumieniu z organem prowadzącym przerwa w funkcjonowaniu placówki została ustalona w terminie od 26 lipca do 31 sierpnia 2021 roku.

O terminach składania oświadczeń zostaniecie Państwo poinformowani w stosownym komunikacie.

Dyżur wakacyjny będzie realizowany w przypadku braku okoliczności wyłączających działalność jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.