Rekrutacja 2020/2021

Dyrektor Przedszkola Publicznego informuje, że od dnia 30 marca 2020r. wznowiona zostaje rekrutacja do Przedszkola Publicznego im. Juliana Tuwima w Kowali.

Poniżej harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz

 Wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-Przedszkola

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IM. JULIANA TUWIMA W KOWALI
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 30 marca 2020r.

do 10 kwietnia 2020r.

od 25 maja 2020r.

do 29 maja 2020r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 kwietnia 2020r.

do 22 kwietnia 2020r.

od 01 czerwca 2020r.

do 04 czerwca 2020r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 24 kwietnia 2020r.

do 5 maja 2020r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 28 kwietnia 2020r.

12 czerwca 2020r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 30 kwietnia 2020 r.

15 czerwca 2020r.

Dyrektor Przedszkola Publicznego
im. Juliana Tuwima w Kowali

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rekrutacja zawieszona od dnia 16 marca 2020 roku do 27 marca 2020 roku.  O wznowieniu rekrutacji zostaniecie Państwo poinformowani po ustaleniu terminu i zasad składania wniosków z organem prowadzącym.

Dyrektor Przedszkola Publicznego
im. Juliana Tuwima w Kowali