BIP
LOGO

Rekrutacja 2019/2020

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym im. Juliana Tuwima w Kowali
w roku szkolnym 2019/2020 można składać od 11.03.2019 roku do 15.03.2019 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr VI.36.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2019 roku

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego im. Juliana Tuwima w Kowali  zostanie podany w dniu 15 marca 2019 roku.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego im. Juliana Tuwima w Kowali na rok szkolny 2019/2020 można składać w terminie od 18.03. 2019 roku do 29.03. 2019 roku.

Wniosek-o-przyjecie-dziecka-do Przedszkola

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IM. JULIANA TUWIMA W KOWALI
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

W terminie od 11 marca 2019roku do 15 marca 2019roku rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

 

Lp. Rodzaj czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę       w postępowaniu rekrutacyjnym od 18 marca 2019r.

do 29 marca 2019r.

od 25 kwietnia 2019r.

do 30 kwietnia 2019r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego od 1 kwietnia 2019r.

do 12 kwietnia 2019r.

od 02 mają 2019r.

do 08 maja 2019r.

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 15 kwietnia 2019r.

godzina 14.00

do 10 maja 2019r.

godzina 14.00

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 19 kwietnia 2019r.

do godz. 15.00

do 20 maja 2019r.

do godz. 14.00

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 24 kwietnia 2019 r.

godzina 12.00

do 23 maja 2019r.

godzina 12.00

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego
im. Juliana Tuwima w Kowali